بی نقاب (اژدری)

کلاه اژدری مشکی

از هر کلاه یک عدد تولید شده.